EU projekt Pula Sjever

EU projekt Pula Sjever

Projekt Poboljšanja sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever (skraćeno EU projekt Pula sjever) uključuje ulaganja u sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na širem području koje teritorijalno obuhvaća područje grada Pule (naselje Štinjan), grada Vodnjana (naselje Galižana, Barbariga, Peroj) te Općine Fažana.

Projekt ima za cilj unaprjeđenje u području vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kao i spajanje dodatnog stanovništva na javni sustav odvodnje.

Projekt sufinacira Europska unija iz kohezijskog fonda.

Projekt financiraju:

70% kohezijski fond EU 20% Republika Hrvatska 10% jedinice lokalne samouprave

Ciljevi projekta

Izgradnja odgovarajuće infrastrukture za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Smanjenje emisija u vode iz komunalnih izvora zagađivanja. Izgradnja cjevovoda u dužini 11.400 m na sustavu vodoopskrbe. Izgradnja novih kanalizacijskih kanala u dužini 25.800 m (uključujući podmorski ispust u dužini 2.460 m), 4 kom crpnih stanica Rekonstrukcija magistralnih kanalizacijskih kanala u dužini 13.150 m i 4 kom crpnih stanica na sustavu odvodnje otpadnih voda. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (II. stupanj pročišćavanja s kapacitetom 42.000 ES). Smanjenje vodnih gubitaka Povećanje priključenosti na sustav odvodnje iz postojećih 84% na 94%

EU projekti

Imate pitanja u svezi aktivnih EU projekata predstavljenih na ovoj stranici?