EU projekt Pula Centar

EU projekt Pula Centar

EU projekt Pula centar obuhvaća projektne aktivnosti aglomeracije Pula centar, koja pokriva područje grada Pule (bez naselja Štinjan, koje je pridruženo aglomeraciji Pula sjever), naselja Vintijan (Općina Medulin), naselja Jadreški (Općina Ližnjan), Kaznionice u Valturi te naselja Pješčana Uvala (Općina Medulin).

Projektne aktivnosti:

Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe na području naselja:

Veli Vrh – Šijana
Valmade – Monte Serpo
Busoler
Šikići – Škatari
Dolinka – Valdebek
Gradska zona
Jadreški

Rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe na području naselja:

Rješavanje odvodnje područja Pragrande (na potezu od benzinske postaje CRODUX do zgrade glavne pošte),
Rješavanje područja uz stari Šijanski kolektor (na potezu od Autobusnog kolodvora kroz ulicu 43 Istarske divizije do Splitske ulice i Veslačkog kluba),
Rješavanje problema „niske zone” – rekonstrukcija i sanacija kanalizacijskog i vodovodnog sustava u užem gradskom središtu – područje starog grada u ukupnoj duljini cca 2 km (ulica Sergijevaca, Kandlerova ulica i dr.)
Rekonstrukcija crpnih stanica južne pulske rivijere (Pješčana uvala, Marina Veruda, Valsaline)

U sklopu projekta Pula centar raditi će se novi Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja.

Partneri na projektu su Pragrande d.o.o., Grad Pula i  Vodovod Pula d.o.o..

Za  potrebe  realizacije  Sustava  vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Pula centar  do  sada  su  provedene sljedeće projektne aktivnosti:

- Studija izvedivosti
- Studija utjecaja na okoliš
- Izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije kako bi se otvorila alternativna lokacija za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
- Idejni projekti u izradi

Slijede aktivnosti na ishođenju akata za gradnju te rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

EU projekti

Imate pitanja u svezi aktivnih EU projekata predstavljenih na ovoj stranici?